Nieuws - Reunie 25 mei

Reünie Trime zaterdag 25 mei vanaf 13.00 uur in de tent op Trime terrein. Opgave hiervoor kan door €5,- over te maken op banknummer NL05RABO0339913282 t.n.v. H. Kunnen-van der Werff en/of H.J. Wijnstra o.v.v. voor-en achternaam. Voor het volledige schoolfeest-programma zie www.trime.nl

 

Geplaatst op: 21 Maart 2019

terug