Nieuws - Ondertekenen intentieverklaring

Donderdag 18 januari vond de feestelijke ondertekening plaats van de intentieverklaring ten aanzien van fusie Beetsterzwaag. Via deze verklaring geven besturen en medezeggenschapsraden aan dat het komende jaar diepgaand onderzoek zal plaatsvinden naar een mogelijke fusie tussen de Trime en de Paedwizer.

Geplaatst op: 22 Januari 2018

terug