Reünie   

Via deze pagina houden we u op de hoogte van de voorbereidingen voor de reünie op 24 en 25 mei 2019. De feestcommissie en organisatie is in handen van Ans Tolman, Meindert Bosma, Heleen van der Werff, Henk Jelsma, Douwe-Jan van der Werff, Hidde Wijnstra en Gerrit Kunnen.  

Het laatste nieuws:

De reünie start zaterdagmiddag 25 mei om 13.00 uur!!!

 

Programma schoolfeest 24 mei:


*Vrijdagmiddag voor alle kinderen uit het dorp springkussens en DJ Android met kinderdisco = gratis


*Vrijdagavond Tropical Night met DJ = €5,- entree bij de feesttent of via voorverkoop (zie kopje voorverkoop).


*Zaterdagmiddag 25 mei reünie vanaf 13.00 uur, opgave vooraf €5,-                                                               Bankrekeningnummer NL05RABO0339913282 t.n.v. H. Kunnen-van der Werff en/of H.J. Wijnstra, onder vermelding van voor en achternaam.


*Zaterdagavond feestavond met band Rockville = €5,- entree bij de feesttent of voorverkoop.

Voorverkoop:

Kaarten voor vrijdagavond en zaterdagavond zijn verkrijgbaar bij DA-drogist Ans vanaf 6 mei.

 

28-02-2019

Inmiddels hebben we bijna 1000 namen van oud Trime leerlingen in kaart gebracht. Velen daarvan zijn ook al in hun juiste klas ingedeeld maar een aantal ook nog niet. De lijst is daarom nog niet volledig genoeg om naar buiten te bengen.

Het streven is om de namenlijsten vanaf maandag 4 maart op school neer te leggen ter inzage. Bent u dus in de buurt dan kunt u even een kijkje nemen en eventuele aanvullingen doen. Houdt u er alstublieft rekening mee dat er overdag les gegeven wordt en uw aanwezigheid niet storend is! Helaas kan de lijst niet op deze website in verband met de privacywet.

Van de bijna 1000 namen zijn er inmiddels ook al bijna 300 “lid” geworden van de Facebook groep van de reünie van de Trime (reünie 50 jaar trime beetsterzwaag). Ook een mooi resultaat en we hopen dat dit de komende weken nog verder zal gaan groeien, dus geef het door.

Dan alvast een tipje van de sluier over hoe het programma er in grote lijnen uit gaat zien:

·         Vrijdag middag 24 mei oa springkussens en muziek voor alle kinderen uit Beetsterzwaag.

·         Vrijdag avond is er feestavond met muziek.

·         Zaterdagmiddag 25 mei is het tijd voor de reünie van alle (oud)-Trime leerlingen en natuurlijk ook                 alle (oud)- personeelsleden.

·         Zaterdag avond is dan de afsluitende feestavond wederom met muziek.

Alle activiteiten vinden plaats in de feesttent op het terrein van de Trime.

 

15-01-2019

Zoals wellicht bekend moeten beide lagere school gebouwen in Beetsterzwaag vervangen worden.

Hiervoor is de gemeente Opsterland circa 2 jaar geleden gestart met een locatie onderzoek voor een nieuwe school. Het plan was namelijk om in ieder geval beide scholen onder te brengen in één gebouw. Na een gedegen onderzoek is de nieuwe locatie inmiddels bekend.

Het nieuwe schoolgebouw komt bij de locatie van dorpshuis de Buorskip en het terrein van vv De Sweach. Een mooie locatie op een centraal punt in het dorp. In de komende periode gaat uitgezocht worden hoe het gebouw er uit moet komen te zien en welke ligging hier dan het beste bij past. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van deelname door vele andere partijen in Beetsterzwaag waaronder de voetbalvereniging, het dorpshuis, scouting, bibliotheek, ouder & welzijnswerk, muziekschool, om zo tot een soort Multi Functioneel Centrum te komen.                                                       

Inmiddels hebben de scholen de Trime en de Peadwizer de wens om in de toekomst als één formele samenwerkingsschool verder te willen gaan. Dit krijgt waarschijnlijk al gestalte na de zomervakantie dit jaar, want dan gaan alle kinderen naar het gebouw aan de Fockema Andreaelaan 94 zodat een ieder in de komende jaren aan elkaar kan gaan wennen. Het ligt in de planning dat de nieuwe school eind augustus of begin september 2021 gereed moet zijn.

Dit betekent in ieder geval dat “onze school” de Trime na dit schooljaar naar precies 50 jaar trouwe dienst leeg komt te staan.

Uiteraard willen wij dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Hoewel het jammer is dat deze prachtige locatie verloren gaat is het ook een mooie kans om vooruit te kijken naar de vele mogelijkheden voor de toekomst.

In het weekend van vrijdag 24 en zaterdag 25 mei a.s. willen wij met diverse activiteiten afscheid nemen van de Trime. Een onderdeel daarvan is een reünie voor alle leerlingen en leerkrachten die op deze school hebben gezeten en gewerkt hebben. En dat zijn er nogal wat. In de afgelopen 50 jaar zijn dit ca 1000 leerlingen geweest. De feestcommissie is nu nog druk bezig met de verdere invulling van het programma en opgave voor deelname.

Via o.a. deze site https://trime.nl/ maar ook via Facebook https://www.facebook.com/groups/219775285594078/ zullen wij jullie hiervan op de hoogte houden. Je kunt je ook aanmelden als lid van de groep “Reünie 50 jaar de Trime”. Inmiddels hebben al meer dan 260 (oud-) leerlingen dit gedaan.

Daarnaast zal er volgende week ook een overzicht van alle leerlingen per klas op de Trime site komen. Deze lijst is nog niet compleet dus mocht je personen missen geef deze dan z.s.m. door aan Gerrit Kunnen of Heleen van der Werff via mail kunnen.gerrit.heleen@home maar via Facebook kan uiteraard ook.