Informatie

Vakanties

Ons vakantierooster is vastgesteld door de MR en is bindend voor alle leerplichtige leerlingen. Vakanties en vrije dagen buiten dit rooster om zijn in principe niet toegestaan. 

Herfstvakantie 21-10-17 t/m 29-10-17
Kerstvakantie 23-12-17 t/m 07-01-18
Voorjaarvakantie 24-02-18 t/m 04-03-18
Goede Vrijdag/Pasen 30-03-18 t/m 02-04-18
Meivakantie 27-04-18 t/m 13-05-18
Pinksteren 21-05-18
Zomervakantie 20-07-18 t/m 02-09-18

Naast deze vakanties zullen er nog een aantal vrije dagen bijkomen in verband met studiedagen van het onderwijsteam. Deze plaatsen we bij voorkeur op de woensdagochtend.