Informatie

Vakanties

Ons vakantierooster is vastgesteld door de MR en is bindend voor alle leerplichtige leerlingen. Vakanties en vrije dagen buiten dit rooster om zijn in principe niet toegestaan.

 

Herfst                                       zaterdag 20 oktober t/m maandag 29 oktober 2018

Kerst                                        zaterdag 22 december 2018 t/m maandag 7 januari 2019

Voorjaar                                   zaterdag 16 februari t/m maandag 25 februari 2019

Meivakantie                             vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei 2019

Hemelvaart                              donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 2019

Pinksteren                               maandag 10 juni en dinsdag 11 juni 2019

Zomervakantie                        vrijdag 12 juli t/m zondag 25 augustus 2019

 

  • Deze vakanties zijn deels aangevuld met een aantal vrije dagen in verband met teamdagen van het onderwijsteam ten aanzien van het fusie onderzoek.