Informatie

Ouderraad

Op de Trime is er een hoge ouderbetrokkenheid en er is dan ook een zeer actieve Ouderraad (OR). Gedurende het jaar ondersteunt de OR het team met het organiseren van diverse activiteiten en feestelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Sinterklaas, Kerst, de feestelijke laatste schooldag. Ook het bouwen van de versierde wagen voor de Koningsdagoptocht van Beetsterzwaag is een jaarlijks terugkomende evenement dat met veel plezier door een actieve club ouders wordt opgepakt.

De OR beheert zijn eigen kas met behulp van o.a. de vrijwillige ouderbijdragen en het verspreiden van de deur aan deur kledinglabels waarvoor een vergoeding vanuit de gemeente wordt ontvangen. Het budget komt vooral ten goede aan de leerlingen in de vorm van het financieel mogelijk maken van evementen en feestdagen op school. Zo nu en dan wordt er een schenking gedaan aan school die het onderwijs ondersteunt, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van iPads.

In de jaarvergadering die altijd in november plaatsvindt, kijkt de OR samen met de aanwezige ouders en het team terug op de afgelopen schooljaar en worden er gedachten en ideeën uitgewisseld over het komende schooljaar.

Onderstaand de namen van de huidige leden van de ouderraad, van wie Freerk Brouwer en Marrit Westra  het contact tussen OR en het team verzorgen. Het team staat erg open voor ouderhulp en dit versterkt een goed contact tussen ouders en leerkrachten, wat prettig is voor de sfeer waarin het onderwijs op de Trime gegeven wordt.

Algemeen bestuur Ouderraad:

Meindert Bosma (Voorzitter)

Wilmer Visscher (Penningmeester)

Inge Luurtsema (Notulist)

Sarah Hoekstra

Wendy van Veldhuizen

Sanne Nabuurs 

Freerk Brouwer (vanuit personeel)

Marrit Westra (vanuit personeel)

Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd één van de leden aanspreken of een mail sturen naar: or@trime.nl