De Trime

Onderwijs op de Trime

De Trime is een snel groeiende school met momenteel ruim 90 leerlingen. Deze leerlingen werken in vijf verschillende groepen, met daarnaast nog een actief lesplein onder leiding van een leerkracht. Dit betekent dat de klassegrootte relatief laag ligt en de school goed kan inzetten op persoonlijke begeleiding.

Op de Trime staat je veilig en goed voelen voorop, want vanuit die basis komt een kind goed tot leren. Er is daarom veel aandacht voor de sociale omgang van kinderen onder elkaar, maar ook voor de omgang van kinderen met volwassenen en volwassenen (ouders en leerkrachten) onderling. Hierdoor heerst er een zeer prettig sociaal klimaat in en om de school met een grote ouderbetrokkenheid.

Binnen de school wordt gewerkt volgens de Daltonaspecten waardoor kinderen veel vrijheid hebben, maar ook zeker verantwoordelijkheid leren. Het kind is eigenaar van het eigen leerproces, waarbij ouders en leerkrachten begeleiden, coachen en aansturen waar dit nodig is.

Daarnaast wordt er gewerkt met de nieuwste methodes voor alle vakken, waarbij veel gebruik gemaakt wordt van digitale middelen. Maar ook het werken met boeken en in werkschriften hoort nog tot de dagelijkse activiteiten. De school heeft voorkeur voor ervarend leren, waarbij kinderen zelf op onderzoek gaan en situaties/opdrachten verkennen. Vanuit deze begeleide verkenning komen de kinderen tot een oplossing of uitkomst.