De Trime

De Trime

De Trime is een openbare basisschool in Beetsterzwaag met ruim 90 leerlingen die open staat voor iedereen. De Trime biedt veiligheid/geborgenheid, heeft oog voor verschillen en gaat uit van de talenten van ieder kind om zo een optimale ontplooiing van ieder kind na te streven. De Trime geeft de leerlingen het vertrouwen dat ze in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen functioneren.

Ieder kind wordt als individu gezien, met zijn eigen talenten. Daarom wordt het onderwijs zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op het individuele kind. Op die manier probeert De Trime een optimale ontwikkeling bij ieder kind te bereiken.

Niet alleen het leren staat centraal, maar vooral de manier waarop er geleerd wordt. Daarnaast wordt er waarde gehecht aan het omgaan met elkaar in de groep en het respecteren van elkaar en elkaars mening.