Welkom op de Trime

De Trime is een openbare basisschool in Beetsterzwaag die open staat voor iedereen. De Trime biedt veiligheid/geborgenheid, heeft oog voor verschillen en gaat uit van de talenten van ieder kind om zo een optimale ontplooiing van ieder kind na te streven. De Trime geeft de leerlingen het vertrouwen dat ze in staat zijn verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen functioneren.

 

December 2018

November 2018

Oktober 2018

September 2018